ΑΓΑΠΗ)|(ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ)|(ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


19 αρχές της Μυήσεως του Τ.Κ+Α


«ΣΥΝΟΨΙΣ»

των Βασικών Αρχών της Μυήσεως

του Τάγματος του ΚΡΙΝΟΥ και του ΑΕΤΟΥ

[έκδοση 9.0 – 20 Ιουλίου 2021]

 1. Ο Θεός είναι ο Απόλυτος, Άπειρος και Αιώνιος Νους από τον Οποίον ο Κόσμος και ο Άνθρωπος αρχικά συνελήφθησαν ως ιδέες, μέσα από τον Οποίο αυτοί απέρρευσαν και ξεδιπλώθηκαν ως πραγματικότητες, και μέσα στον Οποίον – τελικά – θα επανέλθουν.

 

 1. Ο Κόσμος είναι ένας Άνθρωπος, ο Άνθρωπος είναι ένας Κόσμος. Και οι δύο υπόκεινται στην ίδια τριπλή Νομοτέλεια (πνευματική, ψυχική, υλική) και εξελίσσονται – όχι με τον ίδιο, αλλά – με ανάλογο τρόπο.

 

 1. Αν για τον Κόσμο η Εξέλιξη είναι νομοτελειακή, για τον Άνθρωπο είναι, επί πλέον, οικειοθελής και συνειδητή.

Η εξέλιξη  του Ανθρώπου συνίσταται δε στην πραγμάτωση μιας αλυσίδας μεταμορφώσεων, υλικών, ψυχικών και πνευματικών, που σκοπόν έχουν να τον επαναφέρουν στην αρχέγονη τελειότητα, την οποία αυτός «κάποτε» εγκατέλειψε.

 

 1. Η αληθής Μύηση έχει ως αποστολή να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, με την δική του θέληση και με τις δικές του προσπάθειες, μέσα από τις μεταμορφώσεις αυτές, στην καθαρή Αλήθεια.

 

 1. Η Απελευθέρωση από όλα τα δεσμά, διανοητικά, ηθικά και υλικά, ατομικά και συλλογικά, οδηγεί στην πρώτη μεταμόρφωση την οποία ένας άνθρωπος οφείλει να κατακτήσει, καθώς ενδιαφέρεται για την Αλήθεια.

 

 1. Η Τελειοποίηση δια της Αλληλεγγύης, της Φιλίας/Καλωσύνης και της Αγάπης, είναι η δεύτερη μεταμόρφωση, στην οποία ένας μυούμενος οφείλει να ασκείται συνεχώς., καθώς βαδίζει προς την Αλήθεια.

 

 1. Η Ανύψωση δια της Γνώσεως, της Επιστήμης και της Σοφίας, είναι η τρίτη μεταμόρφωση, προς την οποία οφείλει να ανατείνει κάθε μυημένος, καθώς συμμετέχει στην Αλήθεια..

 

 1. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανόμοιος, γι’ αυτό και ο μυούμενος εργάζεται μόνος μεταξύ των ομοίων του.

 

 1. Οι ομαδικές ή κοινωνικές συμβάσεις, η κοινή γνώμη, τα ‘λαμπερά πρότυπα’, η μόδα, οι μιμήσεις, κλπ. δεν μπορούν να παραβληθούν σε αξία, για τον μυούμενο, με εκείνα που απορρέουν από την δική του κατανόηση και συνείδηση.

 

 1. Ο μυούμενος μελετά το βιβλίο της Φύσεως, μέσα από το οποίο και μόνον μπορεί εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για τους νόμους που διέπουν την δική του εξέλιξη και την ευτυχία των ομοίων του. Μελετά δε ιδιαίτερα το κεφάλαιο του σώματος το οποίον διαθέτει για να ζει και να εργάζεται επί της γης.

 

 1. Άτομο και Κοινωνία είναι δύο εκδηλώσεις της ίδιας υπάρξεως: του Ανθρώπου.

Δεν είναι επομένως νοητό, η μία εκδήλωση να ευημερεί σε βάρος της άλλης.  Κάθε έννοια ‘Καλού’ οφείλει να ικανοποιεί και να προάγει και τις δύο αυτές εκδηλώσεις, του ατόμου και της κοινωνίας, ταυτόχρονα και παράλληλα.

 

 1. Η ελευθερία και ανεξαρτησία της προσωπικότητας του ατόμου (υλικής, ψυχικής και πνευματικής), είναι καθήκον και δικαίωμα απαράβατο και απαράγραπτο του ανθρώπου, διότι αποτελεί τον θεμέλιο λίθο κάθε ευτυχίας και προόδου, ατομικής και κοινωνικής.

Σεβόμενοι την ελευθερία των άλλων, όπως την δική μας, αναγνωρίζουμε τα όρια της ευθύνης μας και διατηρούμε την ανεξαρτησία μας.

 

 1. Όλοι οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους ίσοι, αν και ανόμοιοι. Έχουν εκ φύσεως τις ίδιες ανάγκες και, επομένως, τα ίδια δικαιώματα, ενώ προορίζονται για διαφορετικά έργα και, επομένως, για ανόμοια καθήκοντα. Τελειοποιούμενοι, συνεργαζόμενοι και ιεραρχούμενοι συνειδητά, οι άνθρωποι δημιουργούν, εκδηλώνουν και εξελίσσουν την ανώτερη συλλογική τους οντότητα (ανώτερη κατάσταση συνειδητότητας) από την οποία και κατάγονται και στην οποία επιστρέφουν.

 

 1. Ο Άνθρωπος είναι Άνδρας και Γυναίκα. Αν και ανόμοιοι, είναι μεταξύ τους και ισότιμοι και συμπληρωματικοί. Συνεργαζόμενοι μεταξύ τους ισόρροπα, αρμονικά και λογικά, μέσα σε Αγάπη και Αμοιβαιότητα, αποκαθιστούν την μονάδα του ζεύγους (πρώτη μονάδα σύνθεσης) και έτσι η ανθρωπότητα συνεχίζεται, ευτυχεί, και εξελίσσεται.

 

 1. Ο μυημένος στην Αλήθεια, ως ελεύθερος και ανεξάρτητος άνθρωπος, διάγει και συμπεριφέρεται, τόσο στην ατομική όσο και στην κοινωνική του ζωή, εκδηλώνοντας σταθερά τις ανώτερες αρετές της Ηθικής και της Δικαιοσύνης.

 

 1. Ο μυημένος στην Αλήθεια, είναι κύριος των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πράξεών του. Είναι αυστηρός κριτής των δικών του πράξεων και αδυσώπητος διορθωτής των δικών του αδυναμιών.

 

 1. Ο μυημένος στην Αλήθεια, είναι πράος, ειρηνοποιός και μακρόθυμος. Κατανοεί, συμπονά και συγχωρεί, ενώ δεν κατακρίνει και δεν κατηγορεί ποτέ και κανέναν, διότι αναζητά τα βαθύτερα αίτια των πράξεων και όχι τα πρόσωπα των πράξεων.

Είναι προστάτης των αδικημένων, παρηγορητής των δυστυχισμένων και βοηθός εκείνων που πάσχουν, ενώ είναι αυστηρός και δίκαιος προς εκείνους που αδικούν, καταπιέζουν ή εκμεταλλεύονται τους ομοίους τους.

 

 1. Ένας Ιππότης ή μία Δεσποσύνη του Τάγματος του Κρίνου και του Αετού, προκειμένου να καταστούν μυημένοι στην Αλήθεια:

1)  μελετούν και εφαρμόζουν (αξιοποιούν) την Διδασκαλία του Τάγματος, συνεχώς και ανελλιπώς.  

2) τηρούν με συνέπεια τους Νόμους και τους Κανονισμούς που δόθηκαν για την καλή λειτουργία και πορεία του Τάγματος.

3) πιστεύουν και ελπίζουν στον Ένα Θεό, τον οποίον αγαπούν με όλη τους την δύναμη, την ψυχή και την διάνοια, όπως Αυτός τους Αγαπά.  

 

 1. Τέλος, θυμούνται πάντοτε ότι κανείς δεν μυείται ποτέ μιμούμενος τους άλλους ή διαβάζοντας μικρά κομμάτια χαρτιού ή οθόνης. Μυείται όμως και φωτίζεται στ’ αλήθεια με τις τολμηρές πράξεις της τριπλής Αγάπης:

προς τον Θεό, προς τον πλησίον του και προς τον εαυτό του.

 

Α+

07/07/2021

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Γράψτε πρώτοι ένα σχόλιο

avatar
wpDiscuz
EON