ΑΓΑΠΗ)|(ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ)|(ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


Ιδεώδες, Σκοποί, Αρχές


ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ, ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ και ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ

 

 

 

Το Ιδεώδες του Τ. Κ+Α, συνοψίζεται στο Σύνθημα:

 

Η ΑΓΑΠΗ και Η ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ

εγκατεστημένες στην ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

 

Η ανιδιοτελής Αγάπη ως καθαρό κίνητρο, αφ’ ενός, και η δημιουργική Αμοιβαιότητα ως τρόπος ζωής, αφ’ ετέρου, θα αναγεννήσουν τον νέον Άνθρωπο από τις στάχτες του και θα ανοικοδομήσουν την νέα Ανθρωπότητα από τα ερείπιά της.

 

Οι Σκοποί του Τ. Κ+Α:

Ως πρώτο Σκοπό, το Τ.Κ+Α έχει θέσει την τελειοποίηση των μελών του δια μιας ορισμένης μυητικής εκπαιδεύσεως και αγωγής, προκειμένου να τα οδηγήσει στην ανώτερη Αυτογνωσία.  

Ως δεύτερο Σκοπό, το Τάγμα υποδεικνύει στα μέλη της Ιπποσύνης του την πνευματική, ψυχική και υλική Αλληλεγγύη προς κάθε πάσχοντα αδιακρίτως, ως υπέρτατη μυητική άσκηση και υπηρεσία.

Ως τρίτο δε Σκοπό, το Τάγμα  προσβλέπει στην μελλοντική διάδοση των Ιδεών και των Αρχών της δοξασίας των ιδρυτών του δια του προσωπικού παραδείγματος και της κοινωνικής δράσεως των μελών του, προκειμένου να συμβάλει στην καθολική αφύπνιση και αναγέννηση της ανθρώπινης κοινωνίας.

 

Οι Αρχές του Τ. Κ+Α

 

Αρχή 1η:

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού θεωρεί την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία ως υπέρτατα και απαράγραπτα δικαιώματα, αλλά και καθήκοντα του ανθρώπου, προς τον εαυτόν του και τον πλησίον του, καθώς αυτά αποτελούν μοναδικές κατακτήσεις για την ανύψωσή του σε μία ανώτερη κατάσταση συνειδητότητας.

 

Αρχή 2η:

Βασιζόμενο στην 1η αρχή, το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού απαγορεύει σε κάθε μέλος του, κατά την διάρκεια των εργασιών και των δραστηριοτήτων του Τάγματος, να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια επηρεασμού των άλλων μελών με σκοπό την προτίμηση, προσέλκυση ή προσχώρησή τους σε κάποιες από τις προσωπικές, επαγγελματικές, πολιτικές, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή μεταφυσικές απασχολήσεις, πεποιθήσεις και αντιλήψεις του ιδίου ή άλλου τινός. 

 

Αρχή 3η

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού

– οδηγεί μεν τα δόκιμα μέλη του, μέσω των φωτισμένων συμβουλών της Διδασκαλίας του, στην ανάπτυξη και εκδήλωση της ιδιαίτερης και ανόμοιας προσωπικότητάς τους,

– υποστηρίζει δε τα τιτλούχα μέλη του, παρέχοντάς τους ψυχικά και διανοητικά όπλα για την καταπολέμηση της άγνοιας, της κακίας και της εξαθλίωσης καθώς και για την εργασία υπέρ της ευημερίας και προόδου της κοινωνίας και των ατόμων της.

 

Αρχή 4η:

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού, βασιζόμενο επί των αρετών της Ηθικής, της Δικαιοσύνης, της Ειλικρίνειας και της Εντιμότητας, όπως αυτές φωτίζονται μέσα από τις διδασκαλίες του, και όσο η ανθρώπινη σκέψη μπορεί κάθε φορά να συλλάβει την έννοιά τους,  περιμένει από κάθε μέλος του να εφαρμόζει με συνέπεια τις αρετές αυτές, τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική του ζωή.

 

Αρχή 5η: 

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού, θεωρώντας τις προκαταλήψεις, τις δεισιδαιμονίες καθώς και κάποιες κοινωνικές συμβατικότητες, όπως τα μυστικά, την κολακεία, τις υποσχέσεις και τις διαδόσεις, ως νοοτροπίες που τείνουν να υποδουλώσουν το άτομο και την συλλογικότητα, απορρίπτει τα κοινωνικά αυτά ελαττώματα και υποδεικνύει στα μέλη του τα μέσα για να απαλλαγούν και να απέχουν από αυτά.

 

Αρχή 6η:

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού καλεί όλα τα μέλη του να ακολουθούν και να εφαρμόζουν πιστά τους Νόμους και τους Κανονισμούς που θεσπίσθηκαν για την ορθή πορεία και την καλή οργάνωση του Τάγματος, καθώς και για την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού.

)|(

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Γράψτε πρώτοι ένα σχόλιο

avatar
wpDiscuz
EON