ΑΓΑΠΗ)|(ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ)|(ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ στον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ


Καλωσορίζουμε τις ευγενείς ψυχές, εσάς που αναζητάτε την Πηγή της Αλήθειας

σε τούτον εδώ τον τόπο της Αναζήτησής σας.

Εδώ, ας αποβάλουμε την άγνοια, τον φόβο και τον δισταγμό, καλλιεργώντας  τις Αρχές της Καλωσύνης, της Δικαιοσύνης και της Αλήθειας, ώστε να απαλλαγούμε από τα δεσμά, τις πλάνες και τις ψευδαισθήσεις μας.

Και τότε, ως ψυχές ελεύθερες και πνεύματα ανεξάρτητα, ας διεκδικήσουμε με Τόλμη το δικαίωμα της Ζωής και της Αγάπης μέσα στην Κοινωνία.

Δεν είναι ταπεινωτικό  να μην κατανοούμε παρά ένα ελάχιστο μόνον μέρος των όσων συντελούνται μπροστά στα μάτια μας και στην λογική μας; 

Δεν είναι απαράδεκτο, για την διάνοιά μας, να υποτάσσεται τόσο πρόθυμα στον ύπνο και την λήθη, ακόμα και στην παραπλάνηση;

Δεν είναι ατιμωτικό, για το πνεύμα μας, να προτιμά την αμάθεια, προκειμένου να αποφύγει τον κόπο της έρευνας;

Μπροστά στα ερωτήματα αυτά, η ενεργητικότητά μας ας κινητοποιηθεί, ώστε η εργασία μας να δικαιώσει τους ευγενείς πόθους που μας εμπνέουν και μας οδηγούν.

Τέτοιος είναι ο τόπος μας. Μικρός, αλλά… μεγάλος!

Τ.Κ+Α

EON